RING OP KLIK HER

Ankel/fod/læg

Akillessenebetændelse

Fakta

 • Akillessenebetændelse eller akillestendinose er en tilstand med små rifter i senen og reaktive forandringer i seneskeden. Denne tilstand optræder hyppigst hos de lidt ældre sportsudøvere og kondiløbere. Fodens stilling er afgørende, og justeringer i løbesko samt dagligdags fodtøj har stor betydning. 
 • Akillessenebetændelse medfører smerter i akillesseneområdet og eventuelt fortykkelse af senen. Generne kan også være til stede i hvile

Hvad er betændelse i akillessenen?

Betændelse i akillessenen er en kronisk irritationstilstand i og omkring hælsenen og dens fæste på bagsiden af hælbenet. Akillessenen er senen til den store lægmuskel på underbenet. Det er denne sene, man kan føle som en tyk streng på bagsiden af anklen. Se  tegning af akillessenebetændelse.

Det har været omdiskuteret, om senen virkelig er betændt. Forskning har vist, at der i mindre grad er betændelse i selve senen. Man finder derimod betændelsesforandringer omkring senens skede og slidforandringer og små rifter i selve senen.

Hovedsymptomet ved betændelse i eller ved akillessenen er hælsmerter. Smerterne kommer, når man begynder at bruge hælen aktivt, for eksempel under løb. Smerterne aftager i reglen efter nogen tids aktivitet, for så efterfølgende at forværres. Der er ofte smerter og stivhed, også når man er i hvile.

Hvor hyppig er betændelse i akillessenen?

Tilstanden ses oftest hos idrætsfolk, midaldrende motionister og ældre mennesker. Løbere er specielt udsatte, og især hvis man løber meget på hårdt underlag.

Hvorfor får man betændelse og slidforandringer i akillessenen?

Senebetændelsen udvikler sig som regel på baggrund af langvarig belastning. Efter nogen tid dannes der små rifter i senen, som giver mikroskopiske blødninger. Blodet skaber irritation, og der udvikles en betændelsetilstand. Betændelsen skyldes altså ikke bakterier og virus, men overbelastning.

Risikoen for at udvikle betændelse og slidforandringer i og omkring akillessenen er større, når man bliver ældre. Høj alder er forbundet med reduceret styrke i senevævet, så man lettere pådrager sig en betændelse. Jogging gør én mere udsat. For meget løb på hårdt underlag er en ekstra risiko. Løb med gamle eller ikke fjedrende joggingsko synes også at have betydning.

Hvis man er platfodet, er risikoen for problemer med akillessenen større. Ved platfodethed er foden vredet lidt udad. Det giver øget træk og belastning på indersiden af akillessenen. Efter en periode kan dette give slidforandringer.

Hvad er symptomerne på betændelse og slidforandringer i akillessenen?

Smerter i området omkring akillessenen er karakteristisk, og generne tiltager ved fysisk aktivitet. I visse tilfælde vil der kunne være hævelse omkring senen.

 

Akillessenefæstet, knogleudvækst, Haglunds hæl

Fakta

 • Haglunds hæl er en tilstand, hvor hælknoglen bagtil og opadtil fylder mere end normalt. Det kan give irritation og smerter på bagsiden af hælen 
 • Ses oftest blandt børn i alderen 6-12 år 
 • Fodtøjet betyder meget for, om tilstanden giver smerter. Ofte forsvinder tilstanden af sig selv efter nogen tid

Hvad er Haglunds hæl? 

Haglunds hæl er en knogleudvækst nær akillessenens fæste på hælen, oftest lidt på ydersiden af hælen. På ydersiden af knogleudvæksten er der ofte en irriteret slimsæk (bursit). 

Hvor hyppig er Haglunds hæl?

Tilstanden er almindeligst blandt børn i alderen 6-12 år, men den forekommer også blandt idrætsudøvere.

Hvorfor får man Haglunds hæl?

Tilstanden skyldes som regel langvarig kronisk irritation omkring fæstet af akillessenen, hvilket blandt andet fører til  irritation af slimsækken. Denne irritation kan føre til en reaktion i hælbenet med nydannelse af brusk- og knoglevæv mellem senen og hælbenet. Tryk og irritation mod dette område fra sko vil yderligere forværre lidelsen, og der kan dannes en større knogleudvækst, en såkaldt eksostose.

Hvad er symptomerne på Haglunds hæl?

Der er ømhed, når der trykkes bag på hælen, hvor knoglen fylder mest. Der kan også være rødme eller hævelse. Man kan have smerter, når akillessenen belastes, for eksempel, når man står på tæer.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Ved tryk fra nyt eller stift fodtøj, kan der opstå sår og infektion, som kan brede sig i dybden til knoglen.

 

Ankelskade

Fakta

 • Ankelskader opstår efter forvridninger omkring fodleddet og sker typisk under idrætsudøvelse 
 • Læsioner af ledbåndene kan give løshed, hvis skaden ikke behandles korrekt. Det er vigtigt at give ankelskader ro til at hele. Efterfølgende skal man aktivt mobilisere leddet, så man såvidt muligt opnår en normal fodfunktion

Hvad er akutte ankelskader?

Akut opstået skade af ledbånd og/eller knoglestrukturer i ankelleddet forekommer hyppigt. Ankelskader udgør næsten 10 % af alle de akutte skader, som man behandler på skadestuer. Ledbåndsskader i anklen er den hyppigste skade indenfor idræt og udgør 20 % af alle idrætsskader. I enkelte idrætsgrene som fodbold (40 %), basketball (40 %), volleyball (50 %) og håndbold (25 %) udgør ankelskaderne en endnu større procentdel af det totale skadeantal. 

Hvad er årsagen til akut ankelskade?

Ankelleddet består af to led. De gør det muligt både at bøje og vride/rotere i ankelleddet. Stabiliteten i ankelleddet sikres af ledbånd på  indersiden og ydersiden af anklen. På ydersiden findes tre selvstændige ledbånd - et forreste, midterste og et bageste ledbånd. På indersiden udgør fire ledbånd en samlet enhed og opfattes som et enkelt ledbånd. Muskulaturen i området bidrager til stabiliteten i anklen.

Den almindeligste skademekanisme (inversion) er, at man træder forkert. Derved vrides foden indad, og der kommer et betydeligt stræk på ledbåndene på ydersiden af anklen. Langt sjældnere sker det modsatte, at foden vrides udad og opad med stræk på ledbåndet på indersiden af anklen. Det forreste ledbånd på ydersiden af anklen er mest udsat for skade.

Hvad er symptomerne på akut ankelskade?

Forvridning af fodleddet kan give delvis eller komplet overrivning af ledbånd. I den akutte fase vil der kunne være en voldsom hævelse relateret til en akut blødning. Smerterne kan være så voldsomme, at man knapt kan gå på foden. Senere vil man kunne mærke, at fodleddet ikke er stabilt.

 

Ankel, bruskskade

Fakta

 • I forbindelse med svære forvridninger kan der opstå bruskafrivninger på kanterne af rullebenet i fodleddet. Bruskafrivningen kan også medinddrage knoglekanten, så skaden kan ses på røntgenbillede. 
 • Symptomerne ved brusskader er næsten som ved knoglebrud, og der kan opstå aflåsninger i fodleddet 
 • Større afrivninger, som er løse bør fastgøres under operation, evt. ved en kikkertundersøgelse ( artroskopi). Mindre læsioner behandles med aflastning i en periode

Hvad er bruskskade i ankelleddet? 

Ankelleddet består af tre knogler: de to knogler i underbenet - skinnebenet (tibia) og lægbenet (fibula) - og rullebenet (talus) i foden. Ledfladen mellem de tre knogler er beklædt med brusk. Når man overstrækker og forvrider anklen, kan der opstå skade både på brusken og knoglen. Først og fremmest på rullebenet, men også på skinnebenet og lægbenet. Da brusk har begrænset evne til at reparere sig selv, kan det give vedvarende gener. 

Hvor hyppig er bruskskader i ankelleddet?

Anses for at være hyppig, men de fleste tilfælde giver næppe anledning til lægekontakt.

Hvorfor får man bruskskade i ankelleddet?

Bruskskade ses oftest hos personer, som har forvredet ankelleddet mange gange. Men skaden kan også opstå efter blot én enkelt hændelse - og nogen husker det såmænd ikke. Der opstår vedvarende smerter. Nogle bliver mere stive i ankelleddet, og enkelte oplever, at ankelleddet låser sig fast. En aflåsning skyldes, at et knoglestykke har løsnet sig og kan komme i klemme inde i leddet (se også  osteokondritis dissecans). 

Hvad er symptomerne på bruskskade i ankelleddet?

Smerter i fodleddet er karakteristisk. Enkelte oplever, at ankelleddet låser sig fast.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Smerter ved særlige bevægelse og belastninger samt oplevelse af aflåsningstilfælde af fodleddet.

 

Fodboldankel

Fakta

 • En fodboldankel skyldes gentagne belastninger af fodleddet med kraftig bøjning af vrist og spark/stød mod forsiden af fodleddet 
 • Man udvikler vedvarende ledsmerter, og på røntgenbillede kan der måske ses forkalkninger i ledkapslen fortil 
 • I de fleste tilfælde behandler man med aflastning og ro i nogle uger 
 • I alvorlige tilfælde vil behandlingen være operation. Ved operationen vil man oprense ankelleddet og fjerne væv som hæmmer bevægeligheden

Hvad er fodboldankel? 

En fodboldankel er en skade i anklen, som især fodboldspillere er udsatte for. Men skaden forekommer også i andre idrætsgrene og blandt ikke-idrætsudøvere. Skaden synes at skyldes gentagne kraftige strækninger af foden (strakt vrist) ved spark til bold eller ved spark i grønsværen. Skaden medfører rifter på forsiden af anklens ledkapsel. 

Ledbånd udgør en vigtig del af ledkapslen. Rifter i fæsterne til ledbåndene fører til en betændelsesreaktion med senere dannelse af arvæv. Disse forandringer vil kunne klemme på strukturer i området og give smerter og ubehag.

Skaden kan også opstå efter et uheldigt spark med overstrækning af forsiden af ledkapslen.

Hvor hyppig er fodboldankel?

Små forkalkninger på forsiden af ankelleddet ses ofte på røntgenbillede hos aktive fodboldspillere. Kun en del af disse vil have vedvarende gener. 

Hvorfor får man fodboldankel?

Hyperfleksion (kraftig bøjning) af ankelled plus spark/stød fortil mod ankelleddet 

Hvad er symptomerne på fodboldankel?

Man har smerter i fodleddet, når det bevæges ud i yderstilling, som når man bøjer eller strækker vristen. Vedvarende smerter i fodleddet kan være et varsel om tilstanden. 

 

Hælsenefæstet, betændelse

Fakta

 • Betændelse ved hælsenens fæste til hælbenet forekommer hos børn i 8-12 års-alderen 
 • Knoglekernens vækstskive er særlig følsom for overbelastning i vækstspurten. Barnet vil have smerter i hælområdet 
 • Tilstanden er godartet, og en passende kortere hvile vil ofte være tilstrækkelig

Hvad er betændelse ved fæstet for hælsenen? 

Betændelse ved fæstet for hælsenen ses hos børn i alderen 8-12 år. Den skyldes en irritation i vækstzonen på hælbenet (apofysitis calcanei).

Foden er en af de første dele af kroppen, som er helt udvokset. Det sker oftest tidligt i puberteten. I denne fase vokser knogler hurtigere end muskler og sener. Som et resultat af det bliver musklerne og senerne stramme. Ved aktiviteter hos barnet vil hælsenen trække kraftigt i fæstet til hælbenet, og det kan skade hælen.

Betændelse ved fæstet for hælsenen er mest almindelig blandt fysisk aktive piger i alderen 8-10 år og blandt fysisk aktive drenge i alderen 10-12 år. Børn, som spiller meget fodbold og dyrker gymnastik, får ofte en sådan betændelse. Men faktisk er alle børn som løber og hopper meget udsat for at få lidelsen. Betændelsen ses sjældent blandt ældre teenagere, fordi hælen holder op med at vokse omkring 15-årsalderen.

Hvor hyppig er betændelse ved fæstet for hælsenen?

Er almindeligt forekommende.

Hvorfor får man betændelse ved fæstet for hælsenen?

Knoglekernen, der sidder på hælbenet, har i vækstspurten en svag vækstskive, som let vil kunne overbelastes og give de gener

Hvad er symptomerne på betændelse ved fæstet for hælsenen?

Smerter i hælområdet.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Hvis barnet halter, og hvis smerterne varer ved over dage eller uger

 

Skinnebensbetændelse

Fakta

 • Skinnebensbetændelse skyldes en overbelastning i forbindelse med idræt 
 • I overgangen mellem muskel og knogle vil der udvikle sig en irritationstilstand, der medfører let indsættende smerter, som kan hæmme idrætsaktiviteten 
 • Hvis man har fejlstilling af fødder og knæ, pronation og kalveknæ, er man mere sårbar for at udvikle denne tilstand 
 • Behandlingen er oftest aflastning eventuelt suppleret med skoindlæg 

Hvad er skinnebensbetændelse? 

Betændelse i muskel og senefæste på forsiden af underbenet, nærmere bestemt langs indersiden af skinnebenet (tibia), er en meget almindelig belastningslidelse og betegnes skinnebensbetændelse eller knoglehindebetændelse. På fagsprog bruges forskellige betegnelser som medialt tibialt stresssyndrom, "shin splint", pretibial periostit og medial traktionsperiostitis.

Hvor hyppig er skinnebensbetændelse?

Dette er den kroniske belastningsskade hos idrætsudøvere, som forekommer hyppigst. Tilstanden er især hyppig blandt løbere og springere og i hal-idræt. Men også langrendsløbere og skøjteløbere er udsatte.

Hvorfor får man skinnebensbetændelse?

Skinnebensbetændelse skyldes overbelastning af muskel og senefæste langs indersiden af de nedre 2/3 af skinnebenet. Større muskler og stivhed i forbindelse med intense træningsperioder, ser ud til at være vigtige årsager til, at sygdommen bliver udløst. Ved langvarige og gentagne belastninger udvikles en betændelse (overbelastning) i muskelfæstet i knoglehinden, der er fæstet til selve knoglen. Smerterne skyldes betændelse, arvævsdannelse og fortykkelse af hinden (fascien) rundt om muskulaturen. Resultatet er, at der bliver for trangt for muskulaturen på forsiden af underbenet.

Knoglehindebetændelse på inderste skinnebenskant kan forekomme helt alene eller som en følge af en anden skade. Det kan f.eks. være  træthedsbrud eller kronisk nedsat cirkulation til muskulaturen i læggen ( muskellogesyndrom eller kronisk forreste kompartmentsyndrom).

Der er flere ting, som kan øge risikoen for denne skade. Mange af dem, som får denne lidelse, har en læg, som er lidt udadroteret, og har en tendens til kalveknæ (hyperpronation). Dette medfører, at de løber over den indre fodrand, hvilket gør trækket på muskulaturen og knoglehinden på indersiden af skinnebenet større. Ideelt set bør man løbe over den ydre fodrand.

Hvad er symptomerne på skinnebensbetændelse?

Det typiske symptom er smerter på forsiden/indersiden af underbenet under og efter træning (f.eks. løb). I starten har man murrende smerter og ubehag, ofte efter relativt hårde belastninger. Efterhånden bliver grænsen for, hvor meget belastning man kan tåle, stadig mindre. Hvis træningen fortsætter, har man efterhånden også smerter i hvile, og smerterne forværres ved minimale belastninger. Smerterne tvinger dig da til at holde inde med løbe- og springtræning.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Vedvarende smerter fra indersiden af skinnebenet, selvom der er pause fra idræt, bør give anledning til undersøgelse

 

Kronisk kompartmentsyndrom i underbenet

Fakta

 • Kronisk kompartment syndrom forårsages af øget tryk i en af muskellogerne i underbenet 
 • Tilstanden skyldes træning, hvor muskulaturen udvikler sig hurtigere i omfang, end hvad muskellogen kan følge med til 
 • Det giver smerter ved øget belastning, men også smerter i hvile. Man kan også få kramper, når blodtilførslen til musklen falder 
 • Det vigtigste er at forebygge tilstanden. Det gør man ved at aflaste og udspænde underbensmuskulaturen 
 • Man kan foretage en operation, hvor muskellogen åbnes og overtryk i logen undgås

Hvad er et kompartmentsyndrom?

Underbenet består af flere muskelgrupper. Hver af grupperne er omgivet af en tynd hinde, en såkaldt fascie. Musklen med omgivende fascie betegnes en muskelloge. Fascien er meget lidt eftergivelig. Hvis omfanget af muskelgruppen, muskelvolumet, øges over kort tid, f.eks. under en intensiveret træning, vil trykket inde i logen øges. Det øgede tryk hæmmer cirkulationen til musklen, og der opstår iltmangel til musklerne. Dette viser sig som krampelignende smerter.

Kronisk kompartmentsyndrom på underbenet er en relativ sjælden tilstand. Normalt rammes den forreste muskelloge. 

Hvor hyppig er kronisk kompartmentsyndrom?

Tilstanden er sjælden. Idrætsudøvere, der har holdt årelang pause i træningen, og herefter genoptager tidligere tiders fysiske aktivitet, kan få gener fra benets forreste muskelkompartment. Dette kan udvikle sig til en kronisk tilstand.

Hvorfor får man kronisk kompartmentsyndrom?

Lidelsen forekommer oftest hos idrætsudøvere som dyrker meget  løb og udholdenhedstræning, f.eks. i  håndbold og  fodbold, men også indenfor styrkeidræt som vægtløftning.

Årsagen er sandsynligvis en hurtig øgning i muskelomfanget i forbindelse med intens træning. Den relativt beskedne eftergivelighed i muskelfascien bevirker, at denne ikke udvider sig nok i forhold til muskulaturen. Under træning vil omfanget af musklen øges på grund af øget blodmængde og ophobning af væske i musklen. Dermed øges trykket i logen, og cirkulationen mindskes. Efter nogen tid kommer der smerter på grund af iltmangel. Når belastningen ophører, falder trykket, blodforsyningen normaliseres, og smerterne forsvinder.

Hvad er symptomerne på kronisk kompartmentsyndrom?

Symptomerne er belastningsrelaterede smerter i typisk forreste muskelloge på underbenet. Efter nogen tids træning opstår der iltmangel i logen, smerterne forværres, og man kan få kramper.

 

Læg, senebetændelse, akut

Fakta

 • Akut smertende senebetændelse i læggen kan opstå som følge af overbelastning i muskelseneovergangen 
 • Mest almindelig er senebetændelsen i akillessenen 
 • Der er ikke tale om betændelse med bakterier, men alene om fysisk overbelastning 
 • Behandles med hvile, justeret træning, justering af skotøj/indlæg

Hvad er akut senebetændelse i læggen? 

En muskel består af en muskeldel og en senedel. Senen er den smalle del af musklen. I læggen befinder muskeldelen sig i øverste del af læggen. Den går over i senen, som starter i nedre del af læggen (der hvor læggen bliver smallere) og går ud i foden. 

Der kan opstå forskellige sene- eller seneskedebetændelser i læggen. Afhængig af hvilken muskel og sene som er overbelastet, kan der opstå senebetændelse på forsiden af læggen, på ydersiden eller på bagsiden. Mest kendt er akut senebetændelse i hælsenen,  akillessenen. En senebetændelse er en irritation først og fremmest af vævet rundt om senen. Sådanne betændelser skyldes en irritation i og rundt om senen på grund af overbelastning. Der er aldrig infektion med bakterier eller virus.

Det mest typiske tegn på en senebetændelse er, at der opstår smerter i musklen og dens sene som følge af en eller anden overbelastning. Smerten forværres, når man bruger denne muskel eller sene.

Hvor hyppig er akut senebetændelse i læggen?

Senebetændelser i læggen er ikke ualmindelige. Blandt dem som hyppigst får sådanne senebetændelser, er idrætsudøvere og da særlig løbere.

Hvorfor får man akut senebetændelse i læggen?

Overbelastning er den væsentligste årsag.

Hvad er symptomerne på akut senebetændelse i læggen?

Smerte relateret til belastning, men man vil ofte også få smerter selv i hvile.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Vedvarende smerter, der også er tilstede i hvile.

 

Mortons metatarsalgi

Fakta

 • Mortons metatarsalgi er en tilstand, hvor man har smerter ud i tæerne. Smerterne skyldes tryk på tånerver, der kommer i klemme mellem mellemfodsknoglerne, når forfodens tværbue falder sammen og giver forfodsplatfod 
 • Mortons metatarsalgi kan behandles med skoindlæg, der løfter fodens tværbue og mindsker trykket på nerverne 
 • Nogle gange er operation nødvendig. Ved operationen fjernes nerveknuden, men det giver permanent nedsat følelse i tåområdet

Hvad er Mortons metatarsalgi? 

Metatarserne er navnet på de fem knogler i mellemfoden og algi betyder smerte. Metatarserne forbinder fodroden med tæerne. Langs hver af disse knogler går der en nerve, som er på vej til hver tå. Disse nerver kan blive udsat for tryk og klem. Det skaber irritation i nerven og udløser smerter. En sådan irritation kan med tiden føre til, at nerven hæver op, og der dannes en nerveknude - et neurom. Nerven vil da klemmes endnu mere, og dette giver øget ubehag og smerter. 

Smerterne er hyppigst under tåbalderne til 3. og 4. tå (1. tå er storetåen, 5. tå er lilletåen). Det er smerterne som er problemet. Tilstanden i sig selv er helt ufarlig. 

Hvor hyppigt er det?

Tilstanden er forholdsvis sjælden. Blandt de mest udsatte er joggere og midaldrende kvinder som benytter sko med dårlig pasform.

Hvorfor får man Mortons metatarsalgi?

Forfodens tværbue kan falde sammen og give forfodsplatfod. Derved kan tånerverne presses ind mellem mellemfodsknoglerne og give udstrålende smerter til tæerne.

Hvad er symptomerne?

Brændende smerter i fodsålen som kan stråle ud i tæerne. Smerterne kommer først i forbindelse med gang, eller når man benytter de sko, der klemmer og som er årsag til generne. Senere er smerterne tilstede hele tiden, og de kan stråle opadtil i benet.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Når generne bliver vedvarende og ikke forsvinder ved aflastning, bør man kontakte sin behandler mhp. justerende skoindlæg eller anden behandling.

 

Plantar fasciitis og hælspore

Fakta

 • Plantar fasciitis, ofte kaldt hælspore, er en hyppig årsag til smerter under hælen 
 • Bindevævspladen i fodsålen hæfter til hælens knogle, og her kan den blive overbelastet eller udsat for slid 
 • Som regel forsvinder smerterne af sig selv, men aflastning med tilpasning af fodtøj og aktiviteter, som har udløst smerterne, kan hjælpe

Hvad er plantar fasciitis?

På undersiden af foden har vi en bindevævsplade. Den kaldes plantarfascien. Den har udspring fra forkanten af hælbenet og spreder sig i vifteform frem til tæerne. Plantar fascitis er en tilstand, hvor plantarfasciens fæste til hælbenet er overbelastet. 

Hvor hyppig er plantar fasciitis?

Plantar fasciitis er nok den hyppigste årsag til smerter under hælen.

Hvorfor får man plantar fascitis?

De allerfleste tilfælde skyldes overbelastning af plantarfasciens fæste i hælbenet. 

Dette sker først og fremmest, hvis man står længe på hårdt underlag eller ved meget gang eller løb, og i idræt som indebærer mange hop. Hvis du har afvigende fodstilling som for eksempel hulfod eller  platfod, vil du have større risiko for at udvikle plantar fasciitis.

Ved nogle gigtsygdomme som Reiters sygdom eller  Bechterews sygdom kan sygdommen opstå som dobbeltsidig plantarfascitis.

Hvilke symptomer giver en plantar fasciitis?

Det vigtigste symptom er smerter under hælen ved belastning. Smerten udløses, når du træder ned på foden. Smerterne er i begyndelsen kun til stede ved belastning, men kan efterhånden også være til stede i hvile. Af og til stråler smerterne fremad i foden, og den kan omfatte det meste af fodens underside.

Smerterne er ofte værst tidligt på dagen, og når du starter med at belaste foden efter hvile, især når du står op om morgenen. Når foden er blevet lidt opvarmet, kan smerten aftage. Ved store belastninger vil smerten øges igen. Hvis smerterne også er til stede i hvile, er det typisk, at generne er værst om aftenen efter en dags belastning. Smerterne kan hos nogle personer lindres ved, at de går på tæer. 

Røntgen kan eventuelt vise en knogleudvækst, en såkaldt  hælspore ved fæstet på hælbenet. Hælsporen ses dog både hos personer med plantar fasciitis og raske personer helt uden gener. Derfor tror man ikke længere på, at hælsporen har betydning.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Smerter under hælen ved belastning bør hurtigt afhjælpes, ellers kan tilstanden blive svær at komme sig over. Hvis man har en sygdom med nedsat følesans på fødderne, er det vigtigt at se efter sår eller tegn på infektion.

 

Sinus tarsi-syndrom

Fakta

 • Sinus tarsi er en anatomisk kanal mellem hælbenet og rullebenet, der åbner ud mod ydersiden af foden op mod fodleddet. 
 • Sinus tarsi-syndromet skyldes en belastningsskade i foden med smerter under rullebenet. Smerterne stråler ud foran den ydre ledkno i fodleddet. Foden kan føles ustabil, og smerterne forværres, når man går og ved løb på blødt underlag som f.eks. græs. 
 • Tilstanden er sjælden, men ses hyppigere ved platfod (proneret fod) og efter forvridninger. 

Hvad er sinus tarsi-syndrom? 

Sinus tarsi er en anatomisk kanal mellem hælbenet og rullebenet, der åbner ud mod ydersiden af foden op mod fodleddet. Smerterne sidder lige foran ydre fodledskno (laterale malleol). Hulrummet rummer små kar, bindevæv og er omgivet af flere ledbånd, der forbinder knoglerne i foden. Se tegning af ankelskelet set fra ydersiden.

Hvor hyppig er sinus tarsi?

Der er tale om en sjælden tilstand.

Hvorfor får man sinus tarsi-syndrom

Overbelastning og vrid er typisk årsag til syndromet.  Platfodethed disponerer også til syndromet. 

Hvad er symptomerne?

Smerterne fremprovokeres af belastninger, der giver vrid i foden fra side til side. Foden drejer indad og indersiden af foden falder ned mod underlaget. Smerterne sidder inde i foden og med ømhed foran knoen på ydersiden af foden, hvor sinus tarsi ender. Patienterne har fornemmelse af instabilitet i fodleddet, og generne forværres når man går og ved løb på blødt underlag. Smerterne er værst om morgenen, kan aftage over dagen og forværres senere ved skæv belastning af foden.

 

Slidgigt i ankelled (ankelartrose)

Fakta

 • Artrose er smertende slidgigt i ankelleddet. 
 • Artrose opstår som følger til f.eks. ankelbrud, fejlstillinger, leddegigt, betændelser og lignende. Denne tilstand ses derfor oftere hos midaldrende personer 
 • Det kan hjælpe på gangfunktionen at anvende sko med god støddæmpning og med indlagt gænge i sålen under hælen, der aflaster det brusknedslidte ankelled

Hvad er ankelartrose?

Ankelartrose er slidgigtforandringer (artrose) i  ankelleddet. Forandringerne opstår normalt kun i det ene ankelled. 

Hvor hyppig er ankelartrose?

Tilstanden er ikke så hyppig som slidgigt (artrose) i hofte- og knæled. 

Hvorfor får man ankelartrose?

Ankelleddet består af knogleelementer, der er dækket med et lag brusk. Ved slitage er det i første omgang brusken som bliver slidt ned. Med tiden kan brusken blive så nedslidt, at der er direkte knogle til knogle kontakt. Der kan også dannes såkaldte forkalkninger i leddet. Dette medfører, at der ikke længere er glatte ledflader, som glider mod hinanden. Det er ikke vanskeligt at forstå, at dette kan medføre mange smerter.

Hvilke symptomer giver ankelartrose?

De almindeligste symptomer er smerter og stivhed i ankelleddet. Til at begynde med har man især ondt i begyndelsen af fysisk aktivitet. Smerterne fortager sig, når man har været i aktivitet og fået "varmet" leddet op. Senere vil tilstanden ofte udvikles, så smerterne er til stede ved al belastning. Til slut vil man også kunne være generet af smerter i hvile. Det er typisk, at generne er mest udtalte, når man går på hårdt eller ujævnt underlag.

Anklen kan være hævet, og bevægeligheden bliver nedsat efter nogen tid. Man kan begynde at halte pga. smerter og nedsat bevægelighed.

Skade eller sygdom i leddet øger risikoen for at udvikle artrose. Dette kan for eksempel være  brud eller kraftig  forvridning som ikke er tilstrækkelig ophelet. Overvægt øger også risikoen for at udvikle artrose.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Det er typisk, at man får ondt, når man belaster leddet. Den forudgående sygehistorie vil give et hint om, at der er tale om slidgigt i ankelleddet.

 

Slimsækbetændelse ved hælbenet

Fakta

 • Betændelse i slimsækken ved hælbenet er ikke ualmindeligt 
 • Det ses oftest hos midaldrene eller ældre mennesker 
 • Betændelsen skyldes irritation i slimsækkene omkring hælsenen 
 • Man har smerter i området omkring hælkappens overkant 
 • Indlæg vil kunne aflaste området

Hvad er slimsækbetændelse ved hælbenet? 

Mellem hælbenet (calcaneus) og akillessenen ligger en slimsæk (bursa), som beskytter senen mod gnidninger fra hælbenet. Det kan ske, at denne slimsæk bliver betændt (bursitis).

Slimsækbetændelse ved hælbenet medfører smerter, evt. hævelse og i sjældne tilfælde rødme over hælsenefæstet specielt på ydersiden. Tryk fra almindelige sko kan være meget ubehageligt, mens smerterne bliver mindre eller forsvinder, hvis man går uden sko.

Hvor hyppig er slimsækbetændelse ved hælbenet?

Tilstanden rammer ofte midaldrende og ældre mennesker og ses også blandt idrætsudøvere.

Hvorfor får man slimsækbetændelse ved hælbenet?

Overbelastning synes at være en faktor

Hvad er symptomerne på slimsækbetændelse ved hælbenet?

Smerter er det mest karakteristiske, men hævelse kan også ses omkring hælsenens fæste på hælbenet.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Hvis man har vedvarende gener, bør man undersøges nærmere.

 

Tarsal tunnel syndrom

Fakta

 • Tarsal tunnel syndrom er en smertefuld afklemning af nerven bag ved fodleddets inderste ankelkno. 
 • Føleforstyrrelsen går ned i fodsålen, idet nerven ligger sammen med sener og kar i en tunnel dækket af et bindevævsbånd henover knoglen. 
 • Man går typisk på ydersiden af foden for at lindre smerten. 
 • Tilstanden er sjælden. Den kan skyldes idræt, evt. diabetes eller betændelsestilstande ved sener, der medfører tryk på nerven, kaldet tibialis posterior. Platfodethed er også en disponerende faktor.

Hvad er tarsal tunnel syndrom?

Smertefuld afklemning af nerven bag ved fodleddets inderste ankelkno. Nerven ligger sammen med sener og kar i en tunnel dækket af et bindevævsbånd (kaldet fleksorretinaklet- se tegning) henover knoglen. Tilsvarende kan også ses ved afklemning af nerverne bag yderste ankelkno. 

Tilstanden er sjælden.

Hvorfor får man tarsal tunnel syndrom?

Tilstanden skyldes afklemning af nerverne, der ligger sammen med sener og kar i en fodrodstunnel, som er dækket af et bindevævsbånd henover knoglen. Alle andre årsager, der medfører tryk i området, knoglefremspring, betændte seneskeder (peritendinitis) og lignende kan også fremkalde symptomer.

Hvad er symptomerne på tarsal tunnel syndrom?

Smerter som skyldes afklemning af nerven bag ved fodleddets inderste ankelknude. Føleforstyrrelserne går ned i fodsålen. Man går typisk på ydersiden af foden for at aflaste smerten

 

Tibialis posteriorsyndrom

Fakta

 • Tibialis posterior syndrom skyldes en irritativ tilstand omkring den sene, som løber ned på indersiden af fodleddet lige bag ved den inderste ankelknude 
 • Normalt opstår betændelsen som følge af en alt for intens og langvarig træning, løb eller gang på hårdt underlag 
 • Hvis senen er revet over, vil foden falde sammen på indersiden, og man vil kunne udvikle smerter udover en synlig fejlstilling 
 • Støttende og aflastende indlæg har en lindrende effekt

Hvad er tibialis posteriorsyndrom? 

En muskel består af en muskeldel og en senedel. Senen er den smalle strengstruktur. I læggen befinder musklen sig i øvre del af læggen. Den går over i senen, som starter i nedre del af læggen (hvor læggen smalner ind) og går ned i foden. 

Der kan opstå forskellige sene- eller seneskedebetændelser i læggen. Ved tibialis posteriorsyndrom er der en overbelastning af en sene, som befinder sig på forsiden/indersiden af læggen, og som passerer bag ankelknuden på indersiden af fodleddet. En senebetændelse er en irritation først og fremmest af vævet omkring senen. Denne betændelse skyldes en irritation i og omkring senen på grund af overbelastning.

Det mest typiske tegn på en senebetændelse er, at der opstår smerter i musklen og dens sene som følge af en eller anden overbelastning. Smerten forværres, når man bruger denne muskel/sene. Længerevarende gener fra tibialis posteriorsyndrom kan føre til, at senen bliver revet over.

Hvor hyppig er tibialis posteriorsyndrom?

Senebetændelser i læggen er ikke ualmindelige. Disse senebetændelser ses hyppigst hos idrætsudøvere og her særligt løbere.

Hvorfor får man tibialis posteriorsyndrom?

Ud over degenerative lidelse omkring sener, så kan en tendens til fejlstilling også være medvirkende faktor.

Hvad er symptomerne på tibialis posteriorsyndrom?

Smerter kommer måske først senere i forløbet, men sammenfald af fodens inderside er typisk.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Sammenligning af den syge fod over for den raske vil kunne vise, om senen er intakt, eller om foden er ved at synke sammen på indersiden.

 

Træthedsbrud

Fakta

 • Træthedbrud opstår på baggrund af gentagne belastninger, f.eks. løb med vægte eller march 
 • Symptomer er smerter. Tilstanden overses dog ofte i begyndelsen, og først når smerterne vedvarer, bliver der taget røntgenbilleder, der oftest viser diagnosen 
 • Behandlingen afhænger af typen af brud, der ses i underben, tæerne, men også kan ses i lårhalsen

Hvad er et træthedsbrud? 

Et træthedsbrud, eller stressbrud, opstår ikke som følge af en skade, men som følge af en overbelastning. Knoglen udsættes for strækning og bøjning over længere tid og brækker til slut, på samme måde som en metalstav brækker efter gentagne bøjninger frem og tilbage.

Træthedsbrud forekommer oftest blandt idrætsudøvere og motionister og er måske mest almindelig blandt kvinder. Træthedsbrud opstår hyppigst i skinnebenet (tibia), men også springbenet (fibula) kan blive sæde for et træthedsbrud.

Også knogler i foden kan blive offer for træthedsbrud, f.eks. rullebenet (talus), bådbenet (naviculare), og mellemfodsknoglerne (metatars). Træthedsbrud har en tendens til at komme igen, og ca. 60 % har haft det tidligere.

Hvor hyppig er træthedsbrud?

Mere sjældent end almindeligt

Hvorfor får man træthedsbrud?

Et træthedsbrud skyldes som regel en stadig gentagen belastning af knoglen, som overskrider knoglens evne til at reparere sig selv. Til slut brækker knoglen.

De vigtigste årsager til træthedsbrud i skinneben eller i foden er stor belastning på hårdt underlag (f.eks. jogging på asfalt), utilstrækkelig støddæmpning i løbeskoene, og for hurtig øgning af træningsintensitet. Hos enkelte kan skævheder i knogler eller fødder disponere til træthedsbrud.

Idrætsudøvere har en tendens til at få træthedsbrud, når de øger deres træningsintensitet før et større mesterskab. Motionister og soldater kan få træthedsbrud i forbindelse med en for pludselig opstart af træning og marcher.

Hvad er symptomerne på træthedsbrud?

Smerter er typisk lokaliseret til bruddet og forværres ved belastning.

 

 

 

 

 

 

 

 

jeg har smerter i:


Bestil Tid

For tidsbestilling kontakt os venligst på: +45 36440133

Åbningstider:

Man-Fre: kl. 07.00-17.00
Facebook

Bestil Tid

For tidsbestilling kontakt os venligst på: +45 36440133

Åbningstider:

Man-Fredag: kl. 07.00-17.00
   

Kiropraktorvagten:

Ved akut behov for kiropraktorhjælp i weekenden og helligdage henvises til kiropraktor vagten på telefon 33 33 00 50 mellem kl. 08.00 og 16.00.

Om Kiropraktorerne

Toftegårds Alle 7, 1.th, 2500 Valby
Telefon: 36440133
Fax: 36440121
E-mail: info@kir.dk

Klinikken er beliggende tæt ved Valby Station, så der er nem adgang via s-tog eller bus. Hvis du ankommer med bil, kan der parkeres foran klinikken eller i gården bag klinikken med indgang fra Valby Langgade. Der er elevator i ejendommen og handicap venlige forhold.

Hjertestarter