RING OP KLIK HER

Andre tilstande

Spondylolyse/spondylolistese

Fakta

  • Spondylolyse er et brud i en del af en ryghvirvel, der giver instabilitet
  • Spondylolistese er forskydning af en ryghvirvel fremad i forhold til den underliggende ryghvirvel
  • Symptomerne kan være rygsmerter, evt. med udstråling til benene, men mange børn har ingen symptomer
  • Behandling med aflastning af både spondylolyse og spondylolistese giver gode resultater
  • Kirurgisk behandling af spondylolistese er sjældent nødvendig, men i så fald vellykket hos de fleste patienter

Hvad er spondylolyse/spondylolistese?

Som figuren viser, består en ryghvirvel af en krop (hvirvellegeme) og en bue. Hvirvlerne hænger sammen gennem kontakt mellem fladerne på kroppen og gennem led, der sidder på buen (bueled). Ydermere er de pakket ind i bindevæv og muskulatur.

Spondylolyse

En spondylolyse er et brud i buens kompakte knogle. Hos børn skyldes dette som oftest en medfødt fejl, der gør buen svag på et mindre område. Dette svage område er udsat for brud ved belastning. Et sådant brud vil virke som et kunstigt led i buen, således at hvirvlens forreste del, kroppen, kan bevæge sig i forhold til bagerste del.

Hvor hyppig er spondylolyse?

Ca. 6 % af befolkningen i Norden antages at have spondylolyse.

Spondylolistese

Spondylolistese er, hvis et hvirvellegeme glider forover i forhold til det underliggende. Denne glidning forekommer oftest i nedre del af lænderyggen.

Det er to hovedformer for spondylolistese. Den hyppigste er den såkaldte spondylolysetype, hvor der er opstået et træthedsbrud i hvirvelbuen. Ved den anden type er hvirvlen gået ud af led i bagkanten (i bueleddene).

Herudover kan en spondylolistese være medfødt.

Hvad er symptomerne på spondylolyse/spondylolistese?

En spondylolyse vil som udgangspunkt ikke give symptomer, men hvis den er årsag til en spondylolistese, vil denne glidning kunne give symptomer. Mange børn med en moderat glidning har ingen gener. For dem, der har symptomer, er det ofte smerter, der dominerer. Disse føles oftest i nedre del af lænderyggen og kan i enkelte tilfælde stråle ned på bagsiden af lårene og ned til læggen. For nogen er smerterne værst under gang og i stående stilling, mens de bedres i siddende stilling. Ved udtalt glidning af hvirvlen kan man se forandringer i ryggens naturlige krumning.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Du skal være særlig opmærksom på rygsmerter med udstråling til benene.

Hvordan opstår en spondylolyse/spondylolistese?

Som tidligere nævnt skyldes en spondylolyse (løsning) som oftest en medfødt svaghed i hvirvlens bue. Og spondylolyse er den hyppigste årsag til, at en hvirvel glider i forhold til en anden, spondylolistese. Der er sandsynligvis en overhyppighed af spondylolistese blandt idrætsaktive, specielt håndboldspillere. Dette kan forklares med, at ryggen under disse aktiviteter bliver udsat for stadige og relativt ekstreme belastninger, der kan bidrage til udviklingen af en spondylolyse.

 

Brud i rygsøjlen hos ældre

Fakta

  • Sammenfaldbrud i ryggen (kompressionsbrud) hos ældre skyldes altovervejende knogleskørhed (osteoporose). Knoglerne afkalker, og brudstyrken svækkes markant, så der opstår sammenfaldsbrud i ryggen ved mindre påvirkninger. Det kan f.eks. være efter løft af barnebarn
  • Mange sammenfaldsbrud bliver ikke opdaget, fordi rygsmerter hos ældre er almindeligt forekommende
  • Evt. knogleskørhed skal behandles. Den ældre skal udføre fysisk træning. Det er også vigtigt at mindske risikoen for fremtidige sammenfaldsbrud ved at justere den ældres medicin og udføre ændringer i hjemmet som f.eks. at fjerne løse tæpper og høje dørtrin.

Hvad er et kompressionsbrud?

Et kompressionsbrud i ryggen betyder, at en ryghvirvel er trykket sammen (komprimeret). Det er en meget almindelig tilstand blandt ældre, især blandt personer med knogleskørhed. Udover at bruddet er smertefuldt, nedsættes funktionen af ryggen. Man kan få behov for hjælp fra kommunen, og man kan blive ængstelig for, at der opstår nye knoglebrud.

Man regner med, at kun en tredjedel af alle personer med brud i ryghvirvlerne får stillet diagnosen. Det skyldes, at rygsmerter opfattes som en del af det at blive gammel. Mange undlader derfor at søge læge for rygsmerterne.

Hvor hyppigt er kompressionsbrud?

Ca. 25 % af alle kvinder efter overgangsalderen pådrager sig kompressionsbrud i ryggen. Forekomsten øges med alderen, og hyppigheden er ca. 40 % blandt kvinder i 80-årsalderen. Eftersom andelen af ældre i samfundet stiger, forventer man, at forekomsten af kompressionsbrud vil stige i fremtiden.

Hvorfor får man kompressionsbrud?

Brud i rygsøjlen hos ældre mennesker skyldes næsten altid knogleskørhed. Det betyder, at ryghvirvlerne har let ved at brække og falde sammen. Har man udtalt knogleskørhed, skal der kun ringe belastning til, før man får et kompressionsbrud. Selv om bruddet ofte skyldes en skade, kan denne skade være helt bagatelagtig. Den kan f.eks. opstå ved at træde ud af et badekar, kraftig hoste, løft af en mindre genstand eller ved at man af en anden grund gør en forkert bevægelse. Hvis knogleskørheden er mindre udtalt, kræves der større kraft for at der skal opstå et brud.

Hvilke følger kan et kompressionsbrud have?

Et brud i en skrøbelig ryghvirvel sker næsten altid på forsiden af hvirvlen, dvs. den side som vender ind mod brystet eller maven. Det betyder, at den forreste del af hvirvlen synker sammen, mens den bageste del beholder sin normale højde. Hvis dette sker i flere ryghvirvler, vil ryggen få en øget krumning. Man får øget foroverbøjning af ryggen (kyfose). Ens højde bliver også reduceret, og man falder lidt sammen. Dette kan føre til, at brystkassen presser sig ned mod hoftekammen, og både brysthulen og maven presses lidt sammen. Det kan gøre vejrtrækningen besværet, og maven kan falde frem.

Reduceret højde gør også, at musklerne i ryggen bliver "for lange". For at holde ryggen oppe skal musklerne derfor trække sig kraftigere sammen, end de skulle, før man fik kompressionsbrud. Det at musklerne på denne måde skal udspændes mere, kan i sig selv give rygsmerter som følge af muskeltræthed. Denne smerte kan fortsætte længe efter, at bruddet i ryggen er ophelet.

Det er sjældent, at kompressionsbrud skader rygmarven. Så risikoen for nerveskader og lammelser er meget ringe.

Hvilke faktorer øger risikoen for kompressionsbrud?

En lang række faktorer øger risikoen for kompressionsbrud. Mange af disse faktorer kan man ikke ændre. Det kan f. eks være det, at man er ældre, er kvinde, har demens, har øget risiko for at falde, tidligere har haft knoglebrud eller at søskende eller forældre har haft lignende brud. Andre risikofaktorer kan man påvirke, som f.eks. rygning, selve knogleskørheden, nedsat syn og fysisk aktivitet.

Hvad er symptomerne på kompressionsbrud?

Smerter i ryggen efter forkert bevægelse eller belastning er typisk, men reduceret højde og krum ryg vil også kunne være tegn på sammenfaldsbrud i ryggen.

 

Thoracic outlet syndrome

Thorax er den latinske betegnelse for brystkassen. Et syndrom er en samling af symptomer og tegn, som er typiske for en bestemt tilstand. Thoracic outlet syndrome er den engelske betegnelse for et snævert område mellem øverste ribben og kravebenet. Udover at de to knogler ligger tæt op til hinanden, er der også en kraftig halsmuskel, scalenus, som fæster på disse knogler og gør området snævert. Store blodårer, pulsåre og vene, samt et nervekompleks (pleksus brachialis), passerer gennem dette snævre område på sin vej ud i armen. Thoracic outlet syndrome (forkortet TOS) er en tilstand, hvor pleksus brachialis eller blodårerne bliver klemt i dette område.

Tilstanden er sjælden. Der er dog sandsynligvis mange, der har sygdommen men ikke har fået stillet diagnosen. I ca. 95% af tilfældene skyldes syndromet, at nerverne bliver klemt. Ca. 70% af disse patienter er kvinder i alderen 20-50 år. Sammentrykning af arterien eller venen (arteria og vena subclavia) foreligger betydelig sjældnere

Hvad skyldes TOS?

Forklaringen er i de fleste tilfælde, at scalenusmuskulaturen er blevet unormalt stram. TOS opstår oftest som følge af en nakkeskade, som har medført skade på scalenusmusklen. Den stramme muskel klemmer så nerveplekset.

Sammenklemte blodårer skyldes oftere medfødte forandringer i området, f.eks. et ekstra halsribben.

Hvad er symptomerne på TOS?

De almindeligste symptomer er smerter, følelsesløshed, prikken og tyngdefølelse i den involverede arm. Symptomerne er ofte vage og generaliserede - ubehaget opleves i hele armen. Man har ofte samtidigt nakkesmerter og hovedpine.

Symptomerne kan starte snigende efter gentagne eller belastende aktiviteter som langvarigt arbejde ved en computer, mekanisk arbejde i eller over hovedniveau. Også skader efter piskesmæld kan udløse sådanne symptomer hos ca. 25%. Idrætsaktiviteter som kast eller svømning kan også medføre TOS.

Ved undersøgelse kan lægen finde, at nakkesmerterne forværres, når armen hæves. Der kan samtidig opstå prikkende fornemmelser ud i armen. Der kan være ømhed, når lægen klemmer på oversiden af kravebenet ned mod brystkassen.

jeg har smerter i:


Bestil Tid

For tidsbestilling kontakt os venligst på: +45 36440133

Åbningstider:

Man-Fre: kl. 07.00-17.00
Facebook

Bestil Tid

For tidsbestilling kontakt os venligst på: +45 36440133

Åbningstider:

Man-Fredag: kl. 07.00-17.00
   

Kiropraktorvagten:

Ved akut behov for kiropraktorhjælp i weekenden og helligdage henvises til kiropraktor vagten på telefon 33 33 00 50 mellem kl. 08.00 og 16.00.

Om Kiropraktorerne

Toftegårds Alle 7, 1.th, 2500 Valby
Telefon: 36440133
Fax: 36440121
E-mail: info@kir.dk

Klinikken er beliggende tæt ved Valby Station, så der er nem adgang via s-tog eller bus. Hvis du ankommer med bil, kan der parkeres foran klinikken eller i gården bag klinikken med indgang fra Valby Langgade. Der er elevator i ejendommen og handicap venlige forhold.

Hjertestarter